เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

        ผู้บริหาร
 

นายแพทย์โชคชัย  ลีโทชวลิต
(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน)


ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
                 
และข้อมูลเขต Happy inometer คลิ๊ก  
 
       

  4 พ.ค.61 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน ประเภทผู้ป่วยนอก
                 

ประกาศรับสมัครงาน  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  

 

รายงานงบทดลอง 
รายงานงบทดลอง รพ.กระทุ่มแบน เดือน ตุลาคม 2560
รายงานงบทดลอง รพ.กระทุ่มแบน เดือน พฤศจิกายน 2560
รายงานงบทดลอง รพ.กระทุ่มแบน เดือน ธันวาคม 2560 
รายงานงบทดลอง เดือนมกราคม 2561 
รายงานงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2561
รายงานงบทดลอง เดือนมีนาคม 2561 
รายงานงบทดลองเดือน เมษายน 2561


ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
ประกาศเผยแพร่เครื่องมือตรวจการได้ยินเด็กแรกเกิด (TEOAE)
ประกาศเผยแพร่ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีะอัตโนมัติชนิดเคลื่อนย้าย
แผนจัดซื้อ ข้อสะโพกเทียมชนิดไม่มีเบ้า แบบใช้สารยึดกระดูก
แผนจัดซื้อ ข้อสะโพกเทียมชนิดไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น แบบไม่ใช้สารยึดกระดูก
แผนจัดซื้อ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 230 ตัว 
แผนจัดซื้อ โลหะดามกระดูกสันหลังเพดดิเคิลสกรูชนิดหัวต่ำพร้อมแท่งโลหะกลม
(ระดับแรก)
แผนจัดซื้อ ข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ แบบตัดเอ็นไขว้หลัง
แผนจัดซื้อ ข้อเข่าเทียมแบบ Single Axia Posterior Stabilized Total Knee System 
แผนจัดซื้อ ข้อเข่าเทียมแบบใช้ร่วมกับเครื่องนำวิถีในการผ่าตัด 
แผนจัดซื้อ ข้อเข่าเทียมแบบอนุรักษ์เอ็นไขว้หลัง
แผนจัดซื้อ เครื่องจี้ชนิดขั้วไฟฟ้าแบบ Bipolar 
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตน้ำสะอาดขนาดใหญ่ด้วยอุลตร้าฟิวเตรชั่น
แผนจัดซื้อ โลหะดามกระดูกสันหลังเพดดิเคิลสกรูชนิดหัวต่ำพร้อมแท่งโลหะกลม (ระดับถัดไป)
แผนจัดซื้อ เครื่องล้างอุปกรณ์ระบบคลื่นเสียงความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร 3 หลุม
ประกาศรายชื่อ ซื้อกล้องส่องตรวจและรักษาในข้อ 
ยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศเผยแพร่แผน ซื้อเครื่องสำรองไฟและรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า 10 KV 
ยกเลิกประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปีพ.ศ.2561
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างทำความสะอาด ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
ยกเลิกประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปี พ.ศ.2561 (รายการทำความสะอาด 12/2560) 
แผนจัดซื้อวัสดุบริโภคสำหรับเลี้ยงผู้ป่วยใน ประเภทของแห้งและเครื่องปรุง
แผนจัดซื้อวัสดบริโภคสำหรับเลี้ยงผู้ป่วยใน ประเภทผักและผลไม้ปลอดสารพิษ
ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องตรวจการการได้ยินในเด็กแรกเกิด
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างอุปกรณ์ระบบคลื่นเสียง ความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร จำนวน 3 หลุมล้าง
ยกเลิกแผนจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน (ครั้งที่ 1)
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน (ครั้งที่ 2) 
ประการ เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อชุดวางอุปกรณ์และจ่ายแก๊สทางการแพทย์ชนิดแขวนเพดาน
แผนจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ  ชนิดเคลื่อนย้ายได้ 
แผนจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ รองรับการรักษาทางไกล   
ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องล้างอุปกรณ์ระบบคลื่นเสียง ความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร จำนวน 3 หลุม
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตน้ำสะอาดขนาดใหญ่ด้วยอุลตร้าฟิวเตรชั่น  
ยกเลิกแผนจัดซื้อ ข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่่อนไหวไม่ได้แบบตัดเอ็นไขว้หลัง
ยกเลิกแผนจัดซื้อ ข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ Single Radius
ประกาศแผนจัดซื้อ เครื่องศูนย์กลางการรักษาทางไกลและเครื่องติดตามสัญญาณชีพ
ยกเลิก ประกาศประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตน้ำสะอาดขนาดใหญ่ด้วยอุลตร้าฟิวเตรชั่น
ยกเลิกแผนจัดซื้อน้ำยานับเม็ดเลือดและเกร็ดเลือด แยกชนิดเม็ดเลือดขาวและสารน้ำในร่างกาย
ยกเลิกแผนจัดซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์สำหรับการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฮีโมโกบิน 
แผนจัดซื้อ ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก
แผนจัดซื้อ วัสดุเคมีภัณฑ์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคคิดต่อ 
แผนจัดซื้อ ขวดน้ำพลาสติกใส
แผนจัดซ์้อ เลนแก้วตาเทียมชนิดพับได้
แผนจัดซื้อ ข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกแบบส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบอนุรักษ์เอ็นไขว้หลัง
แผนจัดซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ
ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องมือตัดกระดูกพื้นฐาน
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อรายการเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดชิ้นเนื้อด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างอุปกรณ์ระบบคลื่นเสียง ความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร 3 หลุมล้าง
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดว่างอุปกรณ์และจ่ายแก๊สทางการแพทย์ชนิดแขวนเพดาน

Mainmenu

^